HASTA HAKLARI BİRİMİ » Hasta Hakları Birimi Fotoğrafları » 

Hasta Hakları Sempozyumu Trabzon 2012
Hasta Hakları Sempozyumu Trabzon 2012
Hasta Hakları Birimi Üyelerine Teşekkür Plaketi Verdik.
Hasta Hakları Birimi Üyelerine Teşekkür Plaketi Verdik.
Hasta Hakları Birimimiz 2010
Hasta Hakları Birimimiz 2010
Hasta Hakları ve Hasta Memnuniyeti Eğitimi-1  2013
Hasta Hakları ve Hasta Memnuniyeti Eğitimi-1 2013
Hasta Hakları ve Hasta Memnuniyeti Eğitimi-2  2013
Hasta Hakları ve Hasta Memnuniyeti Eğitimi-2 2013
Hasta Hakları Birimimiz 2014
Hasta Hakları Birimimiz 2014
Hasta Hakları Birimimiz 2014
Hasta Hakları Birimimiz 2014
Hasta İletişim  Birimimiz 2016
Hasta İletişim Birimimiz 2016