KALİTE YÖNETİM BİRİMİ » 

Kalite Yönetim Birimi

Kalite Yönetim Birimi

 

               Hastanemiz; T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan Sağlıkta  Kalite Standartlarına göre Kalite Yönetim Birimini oluşturmuş ve çalışmalarını bu doğrultuda sürdürmektedir.

 

 • Nilüfer ALBAYRAK KOYUN     - Kalite Yönetim Direktörü
 • Asiye  DOĞAN                         - Kalite Yönetim Birimi

 

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ OLARAK
 

 • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.
 • Bölüm hedeflerine yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirir.
 • Öz değerlendirmeleri yönetir.
 • Hasta ve çalışan anket sonuçlarını değerlendirir.
 • SKS çerçevesinde hazırlanan; yazılı düzenlemeleri kontrol eder, yazılı düzenlemelerin revizyonunu takip eder.
 • Hizmet sunumuna yönelik istatistikî bilgileri değerlendirir.
 • Sağlıkta  Kalite Standartları çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.
 • Güvenlik Raporlama Bildirim Formlarını takip eder ve ilgili komitelere bildirir.
 • Sağlıkta  Kalite Standartları kapsamında belirlenen İndikatörleri takip eder ve analizlerini yapar.

      SHKS çerçevesinde hazırlanan;

 • Yazılı düzenlemeleri kontrol etmek,
 • Yazılı düzenlemelerin revizyonunu takip etmek,
 • Hizmet sunumuna yönelik istatistikî bilgileri değerlendirmek,
 • SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılarak görevlerini sürdürmektedir.

Bu bağlamda Sağlıkta  Kalite Standartlarında yer alan tüm bölümlerin bölüm kalite sorumluları belirlenmiş ve faaliyetler bu yönde sürdürülmektedir.