KALİTE YÖNETİMİ » Hizmet Kalite Standartları » 4 İNDİKATÖR YÖNETİMİ » 

1 İNDİKATÖR YÖNETİMİ

İNDİKATÖR YÖNETİMİ

 

KALİTE İNDİKATÖRLERİ

325

Kesici delici alet yaralanmaları izlenmelidir.

20

İndikatör kartı hazırlanmalıdır.

 

İndikatör kartına göre takip yapılmalıdır.

 

İndikatörle ilgili dönemsel analizler yapılmalıdır.

 

Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatılmalıdır.

 

Kan ve vücut sıvılarının sıçramasına maruz kalan çalışanlar izlenmelidir.

20

İndikatör kartı hazırlanmalıdır.

 

İndikatör kartına göre takip yapılmalıdır.

 

İndikatörle ilgili dönemsel analizler yapılmalıdır.

 

Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatılmalıdır.

 

Yoğun bakım mortalite oranları izlenmelidir.

20

İndikatör kartı hazırlanmalıdır.

 

İndikatör kartına göre takip yapılmalıdır.

 

İndikatörle ilgili dönemsel analizler yapılmalıdır.

 

Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatılmalıdır.

 

Yoğun bakım ünitesinde bası ülseri oranları izlenmelidir.

20

İndikatör kartı hazırlanmalıdır.

 

İndikatör kartına göre takip yapılmalıdır.

 

İndikatörle ilgili dönemsel analizler yapılmalıdır.

 

Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatılmalıdır.

 

Yoğun bakım ünitesinde hastane enfeksiyon hızları izlenmelidir.

20

İndikatör kartı hazırlanmalıdır.

 

İndikatör kartına göre takip yapılmalıdır.

 

İndikatörle ilgili dönemsel analizler yapılmalıdır.

 

Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatılmalıdır.

 

Cerrahi alan enfeksiyon hızları izlenmelidir.

20

İndikatör kartı hazırlanmalıdır.

 

İndikatör kartına göre takip yapılmalıdır.

 

İndikatörle ilgili dönemsel analizler yapılmalıdır.

 

Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatılmalıdır.

 

Düşen hasta oranı izlenmelidir.

20

İndikatör kartı hazırlanmalıdır.

 

İndikatör kartına göre takip yapılmalıdır.

 

İndikatörle ilgili dönemsel analizler yapılmalıdır.

 

Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatılmalıdır.

 

Sezaryen oranı izlenmelidir.

20

İndikatör kartı hazırlanmalıdır.

 

İndikatör kartına göre takip yapılmalıdır.

 

İndikatörle ilgili dönemsel analizler yapılmalıdır.

 

Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatılmalıdır.

 

Ameliyat masası kullanım oranı izlenmelidir.

15

İndikatör kartı hazırlanmalıdır.

 

İndikatör kartına göre takip yapılmalıdır.

 

İndikatörle ilgili dönemsel analizler yapılmalıdır.

 

Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatılmalıdır.

 

Yoğun bakımda tekrar yatış oranları izlenmelidir.

15

İndikatör kartı hazırlanmalıdır.

 

İndikatör kartına göre takip yapılmalıdır.

 

İndikatörle ilgili dönemsel analizler yapılmalıdır.

 

Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatılmalıdır.

 

Acil servise 24 saat içerisinde aynı şikayetle tekrar başvuran hasta sayısı ve oranı izlenmelidir.

15

İndikatör kartı hazırlanmalıdır.

 

İndikatör kartına göre takip yapılmalıdır.

 

İndikatörle ilgili dönemsel analizler yapılmalıdır.

 

Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatılmalıdır.

 

Bir başka sağlık merkezine sevk edilen hasta sayısı, oranı ve teşhis dağılımı izlenmelidir.

15

İndikatör kartı hazırlanmalıdır.

 

İndikatör kartına göre takip yapılmalıdır.

 

İndikatörle ilgili dönemsel analizler yapılmalıdır.

 

Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatılmalıdır.

 

Müşahede odasında yatan hastaların kalış süreleri izlenmelidir.

15

İndikatör kartı hazırlanmalıdır.

 

İndikatör kartına göre takip yapılmalıdır.

 

İndikatörle ilgili dönemsel analizler yapılmalıdır.

 

Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatılmalıdır.

 

Acil servise çağrılan konsültan/icapçı hekimin acil servise ulaşma süresi izlenmelidir.

15

İndikatör kartı hazırlanmalıdır.

 

İndikatör kartına göre takip yapılmalıdır.

 

İndikatörle ilgili dönemsel analizler yapılmalıdır.

 

Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatılmalıdır.

 

Sitolojik ve patolojik tanı arasındaki uyum değerlendirilmeli ve uyum oranları izlenmelidir.

15

İndikatör kartı hazırlanmalıdır.

 

İndikatör kartına göre takip yapılmalıdır.

 

İndikatörle ilgili dönemsel analizler yapılmalıdır.

 

Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatılmalıdır.

 

Hemşirelerin bölüm değiştirme oranı izlenmelidir.

15

İndikatör kartı hazırlanmalıdır.

 

İndikatör kartına göre takip yapılmalıdır.

 

İndikatörle ilgili dönemsel analizler yapılmalıdır.

 

Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatılmalıdır.

 

Eksiksiz doldurulan hasta dosyası oranı izlenmelidir.

15

İndikatör kartı hazırlanmalıdır.

 

İndikatör kartına göre takip yapılmalıdır.

 

İndikatörle ilgili dönemsel analizler yapılmalıdır.

 

Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatılmalıdır.

 

Hekim başına düşen poliklinik odası oranı izlenmelidir.

15

İndikatör kartı hazırlanmalıdır.

 

İndikatör kartına göre takip yapılmalıdır.

 

İndikatörle ilgili dönemsel analizler yapılmalıdır.

 

Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatılmalıdır.

 

Cerrahi profilakside antibiyotiklerin doğru kullanım oranları izlenmelidir.

15

İndikatör kartı hazırlanmalıdır.

 

İndikatör kartına göre takip yapılmalıdır.

 

İndikatörle ilgili dönemsel analizler yapılmalıdır.

 

Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatılmalıdır.