1 POLİKLİNİK HİZMETLERİ


SAĞLIK HİZMETİ YÖNETİMİ

 

POLİKLİNİK HİZMETLERİ

240

Hasta kayıt işlemlerinin yapıldığı birime yönelik düzenleme bulunmalıdır.

10

Hasta kayıt işlemlerinin yapıldığı birim bulunmalıdır.

 

Bu birimde, bölümde hizmet veren hekimlerin listesi bulunmalıdır.

 

Birim çalışanlarına eğitim verilmelidir. Eğitim programında;

 

o    Hasta memnuniyeti,

 

o    Hasta hakları,

 

o    İletişim becerileri bulunmalıdır.

 

Birim çalışanlarına her dönem en az bir kez eğitim verilmelidir.

 

Karşılama, danışma ve yönlendirme hizmeti verilmelidir. 

15

Karşılama, danışma ve yönlendirme hizmeti sunan birim bulunmalıdır.

 

Bu birimde; hastane bilgi rehberi, tanıtıcı broşür, telefon ve bilgisayar bulunmalıdır.

 

Bu birimde çalışanlar, diğer hastane çalışanlarından ayırt edilebilecek kıyafet giymelidir.

 

Bu birimde çalışanlara eğitim verilmelidir. Eğitim programında;

 

o    Hasta memnuniyeti,

 

o    Hasta hakları,

 

o    İletişim becerileri bulunmalıdır.

 

Bu birimde çalışanlara her dönem en az bir kez eğitim verilmelidir.

 

Bekleme alanlarında düzenleme yapılmalıdır.

10

Bekleme alanları oturma alanlarına sahip olmalıdır. 

 

Bekleme alanları temiz olmalıdır.

 

Bekleme alanlarında iklimlendirme sağlanmalıdır.

 

Muayene zaman aralığı belirlenmelidir.

10

Muayene zaman aralığı bir saatlik zaman aralığı şeklinde düzenlenmelidir. 

 

Hasta muayene zaman aralığı hakkında bilgilendirilmelidir.

 

Muayene odalarında düzenleme yapılmalıdır.

10

Muayene odalarında;

 

o Oda girişinde hekimin adı soyadı, varsa uzmanlık alanı ve unvanı bulunmalı,

 

oLavabo, sıvı sabun,  kâğıt havlu ve alkol bazlı el antiseptikleri bulunmalı,

 

o Hekim ile hastanın karşılıklı oturabileceği şekilde düzenlenmeli,

 

oMuayene masa örtüsü temiz olmalıdır.

 

▪Muayene masa örtülerinde ticari reklam bulunmamalıdır.

 

Kadın hastalıkları muayene odasında ultrasonografi cihazı bulunmalıdır.

10

Bebek bakım ve emzirme odası bulunmalıdır.

10

 Bebek bakım ve emzirme odalarında;

 

o   Emzirmeyi özendirici, doğru emzirmeyi anlatan afiş ve broşürler olmalı,

 

o   Kenarları sivri olmayan malzeme bulunmalı,

 

o   Oyuncak bulundurulmamalı,

 

o   Bebek alt değiştirme yeri korkuluklu ve temiz olmalı,

 

o   Lavabo, sabun, kâğıt havlu, duvara monte el antiseptiği bulunmalı,

 

o   İklimlendirme sağlanmalıdır.

 

Kan alma birimlerine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

10

Kan alma birimlerinde fiziki düzenleme yapılmalı,

 

o   Kan alma koltukları pozisyon verilebilen özellikte olmalı,

 

o   Atık yönetimi çerçevesinde düzenleme yapılmalı,

 

o   El hijyeni sağlamaya yönelik el antiseptiği bulunmalıdır.

 

Kan alma biriminde hasta bekleme süreleri ölçülmelidir.

 

Hastaların laboratuvar sonuçlarına basılı kopya olarak ulaşabilmelerine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

10

Hastaların hekim seçme hakkı olmalıdır.

15

Hastalar istediği hekimi seçebilmelidir.

 

Yaşlı kişiler için işlevsel düzenlemeler bulunmalıdır.

15

Yaşlı kişilerin sağlık hizmeti almaları ile ilgili olarak;

 

o Öncelikli kayıt yaptırmaları,

 

o Poliklinik alanlarında öncelikli oturabilmeleri,

 

o Öncelikli muayeneleri sağlanmalıdır.

 

Hastalara hizmet verilen alanlar iletişime açık bir şekilde düzenlenmelidir.

15

Sonuç alma, numune kabul, kayıt, halkla ilişkiler hizmet noktalarında hasta ve çalışan arasında fiziksel bariyer (camekân, pencere, demir parmaklık, yükseklik) bulunmamalıdır.

 

Çalışanlar tarafından kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır.

15

Bölüm bazında kullanılması gereken kişisel koruyucu ekipman belirlenmelidir.

 

Kişisel koruyucu ekipman çalışma alanlarında ulaşılabilir olmalıdır.

 

Kişisel koruyucu ekipman kullanımı konusunda çalışanlara eğitim verilmelidir.

 

Tıbbi cihazların yönetimine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

15

Tıbbi cihazların bölüm bazında envanteri  bulunmalıdır.

 

Tıbbi cihazların bakım, onarım, ölçme, ayar ve kalibrasyonlarına yönelik plan bulunmalı,

 

o Plan dahilinde cihazların ölçme, ayar ve kalibrasyonları yapılmalıdır.

 

Kalibrasyonu yapılan cihazların kalibrasyon etiketi bulunmalıdır. Etikette;

 

o Kalibrasyonu yapan firmanın adı,

 

o Kalibrasyon tarihi,

 

o Geçerlilik süresi,

 

o Sertifika numarası bulunmalıdır.

 

Hastanenin temizliğine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

15

Bölüm bazında temizlik planı bulunmalıdır.

 

Risk düzeylerine göre temizlik kuralları belirlenmelidir.

 

Temizlik malzemeleri ve malzemelerin kullanımı ile ilgili kurallar belirlenmelidir.

 

Tüm kapalı ve açık alanların temizlikleri kontrol edilmelidir.

 

o Kontrol aralıkları,

 

o Kontrol sorumluları belirlenmelidir.

 

Kişisel temizlik alanlarına yönelik düzenleme yapılmalıdır.

15

Kişisel temizlik alanlarının kapıları dışarı doğru açılmalıdır.

 

Kişisel temizlik alanlarının temizliği sağlanmalıdır.

 

Kişisel temizlik alanlarında temizlik malzemeleri bulundurulmalı,

 

o Sıvı sabun, kâğıt havlu, tuvalet kâğıdı ve poşetli çöp kutusu bulundurulmalıdır.

 

Sıvı sabun kaplarının üstüne ekleme yapılmamalı,

 

o Boşalan sabunluk yıkanıp iyice kurutulduktan sonra tekrar doldurulmalıdır.

 

Hasta mahremiyetini sağlamaya yönelik düzenlemeler bulunmalıdır.

10

El hijyenini sağlamaya yönelik malzeme bulunmalıdır. 

15

Sağlık hizmeti sunulan alanlarda alkol bazlı el antiseptikleri bulunmalıdır.

 

Atıkların kaynağında ayrıştırılmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır.

15

Her bölüm için atıklar belirlenmelidir.

 

Uygun atık kutuları kullanılmalıdır.