6 GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ


SAĞLIK HİZMETİ YÖNETİMİ

 

GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ

220

Radyasyon yayan cihazların bulunduğu alanlara yönelik düzenleme yapılmalıdır.

10

Radyasyon yayan cihazların bulunduğu alanların Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan (TAEK) lisansı bulunmalıdır.

 

Radyasyon yayan cihazların bulunduğu alanlarda, iyonize havanın dışarıya atılmasını sağlayan aspirasyon sistemi bulunmalıdır.

 

Görüntüleme hizmetlerinin sunulduğu alanlarda radyasyon uyarı levhaları bulunmalıdır.

 

Görüntüleme hizmetlerinin işleyişine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

15

Randevu verme ile ilgili düzenleme yapılmalı,

 

o Randevu verme süreleri belirlenmeli,

 

o Hasta ve yakınları randevu süreleri hakkında bilgilendirilmelidir.

 

Sonuç verme ile ilgili düzenleme yapılmalı,

 

o Sonuç verme süreleri belirlenmeli,

 

o Hasta ve yakınları sonuç verme süreleri hakkında bilgilendirilmelidir.

 

Randevu ve sonuç verme süreçleri ile ilgili gecikmeler takip edilmeli,

 

o Gecikmeler ile ilgili aylık istatistiksel analizler yapılmalı,

 

o Gerekli düzeltici önleyici faaliyetler başlatılmalıdır.

 

Hasta mahremiyetine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

10

Hastalara ait giyinme odası/kabini bulunmalıdır.

 

Hastaların kullanacağı örtü/önlük temiz olmalıdır. 

 

Hastaların görüntüleme alanına tek tek alınmaları sağlanmalıdır.

 

Hasta ve yakınlarının radyasyondan korunmasına yönelik tedbirler alınmalıdır.

15

Hasta ve yakınları için radyasyon koruyucular kullanılmalı, 

 

o Farklı ebatlarda radyasyon koruyucular bulunmalıdır.

 

Gebe ve gebelik şüphesi olanlar radyasyon güvenliği konusunda bilgilendirilmelidir.

 

Gebe ve gebelik şüphesi olanlarda bebeği koruyucu önlemler alınmalıdır. 

 

Çalışanların radyasyondan korunmasına yönelik tedbirler alınmalıdır.

20

Radyasyon koruyucular kullanılmalı, 

 

o Farklı ebatlarda radyasyon koruyucular bulunmalıdır.

 

Çalışanların dozimetre takipleri yapılmalıdır. Her çalışan için;

 

o Her dozimetre takip dönemi sonundaki radyasyon dozu ölçülmeli,

 

o Yıllık toplam radyasyon dozu ölçülmeli,

 

o Radyasyon dozları dönemsel ve yıllık olarak yasal sınırlarla kıyaslanmalıdır.

 

Çalışanların muayene ve tetkikleri yapılmalı,

 

o Altı ayda bir kez hemogram,

 

o Altı ayda bir kez periferik yayma,

 

o Yılda bir kez dermatolojik muayene yapılmalıdır.    

 

Radyasyon koruyucularının kontrolüne yönelik düzenleme yapılmalıdır.

15

Radyasyon koruyucularının etkinliği, en az 6 ayda bir ve hasar gördüğüne dair şüphe varlığında röntgen filmi veya skopi ile kontrol edilmelidir.

 

Kontrol sonuçları radyoloji uzmanı tarafından onaylanmalıdır.

 

Hastane dışında yapılan görüntüleme hizmetlerine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

10

Bu sürece ilişkin yazılı bir düzenleme hazırlanmalıdır. Yazılı düzenleme;

 

o İstemin yapılmasını,

 

o Hasta ve hasta yakınlarının bilgilendirilmesini,

 

o Hastaların görüntüleme merkezine yönlendirilmesini,

 

o Sonuç raporlarının hastaneye ulaştırılmasını,

 

o Raporların hastaneye ulaştırılma sürelerini kapsamalıdır.

 

Hizmet Kalite Standartları Görüntüleme Hizmetleri Bölümünde yer alan 01, 02, 03 ve 04 nolu standartların uygunluğu açısından hizmet sunan kurum yılda en az 2 kez hastane tarafından değerlendirilmelidir.

 

Hizmeti sunan merkez hasta sonuç raporunda işlemin ilgili hastane adına yapıldığını belirtmelidir.

 

Hastalara hizmet verilen alanlar iletişime açık bir şekilde düzenlenmelidir.

15

Sonuç alma, numune kabul, kayıt, halkla ilişkiler hizmet noktalarında hasta ve çalışan arasında fiziksel bariyer (camekân, pencere, demir parmaklık, yükseklik) bulunmamalıdır.

 

Çalışanlar tarafından kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır.

15

Bölüm bazında kullanılması gereken kişisel koruyucu ekipman belirlenmelidir.

 

Kişisel koruyucu ekipman çalışma alanlarında ulaşılabilir olmalıdır.

 

Kişisel koruyucu ekipman kullanımı konusunda çalışanlara eğitim verilmelidir.

 

Tıbbi cihazların yönetimine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

15

Tıbbi cihazların bölüm bazında envanteri  bulunmalıdır.

 

Tıbbi cihazların bakım, onarım, ölçme, ayar ve kalibrasyonlarına yönelik plan bulunmalı,

 

o Plan dahilinde cihazların ölçme, ayar ve kalibrasyonları yapılmalıdır.

 

Kalibrasyonu yapılan cihazların kalibrasyon etiketi bulunmalıdır. Etikette;

 

o Kalibrasyonu yapan firmanın adı,

 

o Kalibrasyon tarihi,

 

o Geçerlilik süresi,

 

o Sertifika numarası bulunmalıdır.

 

Hastanenin temizliğine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

15

Bölüm bazında temizlik planı bulunmalıdır.

 

Risk düzeylerine göre temizlik kuralları belirlenmelidir.

 

Temizlik malzemeleri ve malzemelerin kullanımı ile ilgili kurallar belirlenmelidir.

 

Tüm kapalı ve açık alanların temizlikleri kontrol edilmelidir.

 

o Kontrol aralıkları,

 

o Kontrol sorumluları belirlenmelidir.

 

Kişisel temizlik alanlarına yönelik düzenleme yapılmalıdır.

15

Kişisel temizlik alanlarının kapıları dışarı doğru açılmalıdır.

 

Kişisel temizlik alanlarının temizliği sağlanmalıdır.

 

Kişisel temizlik alanlarında temizlik malzemeleri bulundurulmalı,

 

o Sıvı sabun, kâğıt havlu, tuvalet kâğıdı ve poşetli çöp kutusu bulundurulmalıdır.

 

Sıvı sabun kaplarının üstüne ekleme yapılmamalı,

 

o Boşalan sabunluk yıkanıp iyice kurutulduktan sonra tekrar doldurulmalıdır.

 

Riskli girişimsel işlemler öncesinde hasta bilgilendirilmeli ve rızası alınmalıdır.

20

El hijyenini sağlamaya yönelik malzeme bulunmalıdır. 

15

Sağlık hizmeti sunulan alanlarda alkol bazlı el antiseptikleri bulunmalıdır.

 

Atıkların kaynağında ayrıştırılmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır.

15

Her bölüm için atıklar belirlenmelidir.

 

Uygun atık kutuları kullanılmalıdır.