7 ENDOSKOPİ HİZMETLERİ


SAĞLIK HİZMETİ YÖNETİMİ

 

ENDOSKOPİ HİZMETLERİ

225

Endoskopi ünitelerinde fiziki düzenleme yapılmalıdır.

10

Endoskopi işleminin yapıldığı odanın tüm yüzeyleri kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte olmalıdır.

 

Endoskopi işleminin yapıldığı odada lavabo bulunmalıdır.

 

Endoskopi ünitesinde hasta tuvaleti bulunmalıdır.

 

Oksijen ve aspirasyon sistemi bulunmalıdır.

 

Pulse oksimetri cihazı bulunmalıdır.

 

Kan basıncı ve EKG monitorizasyonu için gerekli ekipman bulunmalıdır.

 

Hastaların elbiselerini ve değerli eşyalarını koyabilecekleri kilitli dolap bulunmalıdır.  

 

Endoskopi işlemi sonrası hastaların dinlenebilmesi için bir alan bulunmalıdır.

 

Endoskopi ünitesinin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır.

5

 Yazılı düzenleme;

 

o   Randevu tarihlerinin ve tetkik sonuçlarının verilme sürelerini,

 

o Randevu verilmesini,

 

o   Hastanın hazırlığını,

 

o   Sedasyon sürecini,

 

o   Doku örnekleri ile ilgili işlemleri

 

▪Doku örneğinin alınmasını,

 

▪Örneğin taşınmasını,

 

▪Patoloji laboratuvarına teslimini,

 

o   Rapor yazılma sürecini,

 

o   Cihazların temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyon kurallarını kapsamalıdır.

 

Randevu ve sonuç verme işlemlerine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

10

 Randevu ve sonuç verme süreleri belirlenmelidir.

 

Randevu ve sonuç verme süreleri hastane bilgi sistemi üzerinde kayıt edilmelidir. 

 

Hasta ve yakınları randevu ve sonuç verme süreleri hakkında bilgilendirilmelidir.

 

Randevu ve sonuç verme süreleri ile ilgili gecikmeler takip edilmeli,

 

o   Gecikmeler ile ilgili aylık istatistiksel analizler yapılmalı,

 

o   Analiz sonuçlarına göre gerekli düzeltici önleyici faaliyetler başlatılmalıdır.

 

Endoskopi ünitesinde dezenfeksiyon süreci kontrol altına alınmalıdır.

15

Dezenfeksiyon işlemi için ayrılmış bir oda bulunmalıdır.

 

Temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin yapıldığı odanın havası saatte 6-15 kez değiştirilmelidir.

 

Dezenfeksiyon işleminin yapıldığı odada derin ve geniş lavabolar bulunmalıdır.

 

Dezenfektanların bulunduğu konteynırların kapakları kapalı olmalıdır.

 

Endoskopi ünitesi personeline temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemi ile ilgili eğitim verilmelidir.

 

Yüksek düzey dezenfektanın minimal etkin konsantrasyonu indikatörlerle günlük olarak kontrol edilmeli,

 

Endoskopların her kullanımda hasta adı soyadı, dosya numarası, yöntem, endoskopiyi uygulayan hekimin adı ve soyadı, cihaz seri numarası kaydedilmelidir.

 

Endoskopların dezenfeksiyon işlemine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

15

Endoskoplar yüksek düzey dezenfeksiyondan sonra steril distile veya çeşme suyu ile durulanmalı ve %70-90 etil veya izopropil alkolle yıkanmalıdır.

 

Endoskop ve kanalları alkolle yıkandıktan sonra hava tabancası ile kurutulmalıdır.

 

Endoskoplar kurumaları için vertikal pozisyonda asılmalıdır.

 

Endoskoplar kurutulduktan sonra temiz olarak muhafaza edilmelidir.

 

Endoskopik işlem görüntü kayıt sistemi ile kayda alınabilmelidir.

10

İlaç ve kitlerin muhafaza edildiği buzdolaplarının sıcaklık takipleri yapılmalıdır.

10

Buzdolaplarının içinde bulunan malzemelere göre sıcaklık takibi yapılmalıdır.

 

Hastalara hizmet verilen alanlar iletişime açık bir şekilde düzenlenmelidir.

15

Sonuç alma, numune kabul, kayıt, halkla ilişkiler hizmet noktalarında hasta ve çalışan arasında fiziksel bariyer (camekân, pencere, demir parmaklık, yükseklik) bulunmamalıdır.

 

Çalışanlar tarafından kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır.

15

Bölüm bazında kullanılması gereken kişisel koruyucu ekipman belirlenmelidir.

 

Kişisel koruyucu ekipman çalışma alanlarında ulaşılabilir olmalıdır.

 

Kişisel koruyucu ekipman kullanımı konusunda çalışanlara eğitim verilmelidir.

 

Acil müdahale seti bulunmalıdır.

15

Sağlık hizmeti sunum alanlarında acil müdahale seti bulunmalıdır.

 

Bölümler acil müdahale setinde bulunması gereken ilaç, malzeme ve cihazları belirlemelidir.

 

İlaç ve malzemelerin minimum ve maksimum stok seviyeleri belirlenmelidir.

 

Minimum ve maksimum stok seviyeleri takip edilmelidir.

 

İlaç ve malzemelerin miat takibi yapılmalıdır.

 

Tıbbi cihazların yönetimine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

15

Tıbbi cihazların bölüm bazında envanteri  bulunmalıdır.

 

Tıbbi cihazların bakım, onarım, ölçme, ayar ve kalibrasyonlarına yönelik plan bulunmalı,

 

o Plan dahilinde cihazların ölçme, ayar ve kalibrasyonları yapılmalıdır.

 

Kalibrasyonu yapılan cihazların kalibrasyon etiketi bulunmalıdır. Etikette;

 

o Kalibrasyonu yapan firmanın adı,

 

o Kalibrasyon tarihi,

 

o Geçerlilik süresi,

 

o Sertifika numarası bulunmalıdır.

 

Hastanenin temizliğine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

15

Bölüm bazında temizlik planı bulunmalıdır.

 

Risk düzeylerine göre temizlik kuralları belirlenmelidir.

 

Temizlik malzemeleri ve malzemelerin kullanımı ile ilgili kurallar belirlenmelidir.

 

Tüm kapalı ve açık alanların temizlikleri kontrol edilmelidir.

 

o Kontrol aralıkları,

 

o Kontrol sorumluları belirlenmelidir.

 

Kişisel temizlik alanlarına yönelik düzenleme yapılmalıdır.

15

Kişisel temizlik alanlarının kapıları dışarı doğru açılmalıdır.

 

Kişisel temizlik alanlarının temizliği sağlanmalıdır.

 

Kişisel temizlik alanlarında temizlik malzemeleri bulundurulmalı,

 

o Sıvı sabun, kâğıt havlu, tuvalet kâğıdı ve poşetli çöp kutusu bulundurulmalıdır.

 

Sıvı sabun kaplarının üstüne ekleme yapılmamalı,

 

o Boşalan sabunluk yıkanıp iyice kurutulduktan sonra tekrar doldurulmalıdır.

 

Riskli girişimsel işlemler öncesinde hasta bilgilendirilmeli ve rızası alınmalıdır.

20

Hasta mahremiyetini sağlamaya yönelik düzenlemeler bulunmalıdır.

10

El hijyenini sağlamaya yönelik malzeme bulunmalıdır. 

15

Sağlık hizmeti sunulan alanlarda alkol bazlı el antiseptikleri bulunmalıdır.

 

Atıkların kaynağında ayrıştırılmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır.

15

Her bölüm için atıklar belirlenmelidir.

 

Uygun atık kutuları kullanılmalıdır.