14 AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ


SAĞLIK HİZMETİ YÖNETİMİ

 

AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ

195

Ağız ve diş sağlığı hizmetlerine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır.

10

Engelli hastalar için düzenleme yapılmalı,

 

o Hasta koltuğu başlığı (tetiyer) arkaya katlanabilir olmalı,

 

o Engelli hastanın hasta koltuğuna oturabilmesi için hasta giriş tarafında sabit kolluk olmamalı, 

 

o Bir diş ünitinin arkasında en az iki metrelik mesafe bulunmalı,

 

o Ünit girişi tekerlekli sandalyenin geçişine uygun şekilde düzenlenmeli,

 

▪Giriş tekerlekli sandalyenin geçebileceği genişlikte olmalı,

 

▪Girişte engel bulunmamalıdır.

 

Görüntüleme cihazları diş ünitinin bulunduğu yerden bağımsız bir alanda olmalıdır.

 

 Hastanın güvenliğini sağlamaya yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. 

15

İlk muayenede hastanın ağız ve diş sağlığı durumu belirlenmeli,

 

o Hastanın ağız ve diş sağlığı durumu hastane bilgi yönetim sistemine veya hasta dosyasına kayıt edilmelidir.

 

Hastaya uygulanan anestezik ilaçların güvenliği sağlanmalı, 

 

o   Hastaya uygulanacak anestezi ilaçları tedavi sırasında hazırlanmalıdır.

 

Tedavi sırasında kullanılan malzemeler hastaya özel olmalıdır.

 

Diş ünitlerinde dezenfeksiyon ve sterilizasyonun sağlanmasına yönelik tedbirler alınmalıdır. 

15

Temiz ve kirli aletlerin konulduğu kap ve küvetler tanımlanmalı,

 

o Temiz ve kirli aletlerin konulduğu kap ve küvetlerin kapakları kapalı olmalıdır.

 

 Her hastadan sonra;

 

o Kreşuar ve ünit kollukları,

 

o Ünit tablaları,

 

o Reflektör kolu,

 

o Ünit asistan paneli,

 

o Ağız içi hava –su spreyleri dezenfekte edilmelidir. 

 

Amalgam atıklarının yönetimine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

15

Amalgam atıklarının ayrıştırılması sağlanmalı,

 

o Ünit kreşuarlarında veya diş ünitlerinde amalgam atıklarının kanalizasyona karışması engellenmelidir.

 

Amalgamatörlerde kalan amalgamların temizliğine yönelik düzenleme yapılmalı,

 

o Amalgamatörün içinde birikmiş amalgam temizlenmelidir. Temizlik işlemi;  

 

▪İşlem öncesi,

 

▪Bakımdan önce,

 

▪Arızalı olan amalgamatörün bakımı yapılmadan önce,

 

▪Hurdaya ayrılacak amalgamatör hurdaya ayrılmadan önce yapılmalıdır.

 

Amalgamların bertarafı atık yönetimine uygun şekilde yapılmalıdır.

 

İlaç ve kit muhafaza edilen buzdolaplarının sıcaklık takipleri yapılmalıdır.

10

Buzdolaplarının içinde bulunan malzemelere göre sıcaklık takibi yapılmalıdır.

 

Hastalara hizmet verilen alanlar iletişime açık bir şekilde düzenlenmelidir.

15

Sonuç alma, numune kabul, kayıt, halkla ilişkiler hizmet noktalarında hasta ve çalışan arasında fiziksel bariyer (camekân, pencere, demir parmaklık, yükseklik) bulunmamalıdır.

 

İlaçların karışmasını engellemeye yönelik düzenleme yapılmalıdır.

15

İlaç isimleri kısaltılarak yazılmamalıdır.

 

Yazılışı, okunuşu, ambalajı birbirine benzeyen ilaçların listeleri hazırlanmalı, 

 

o Listeler kullanım alanında bulunmalıdır.

 

Yazılışı, okunuşu, ambalajı birbirine benzeyen ilaçlar dolaplardaki yerleşimi ayrı raflarda yapılmalıdır.

 

Çalışanlar tarafından kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır.

15

Bölüm bazında kullanılması gereken kişisel koruyucu ekipman belirlenmelidir.

 

Kişisel koruyucu ekipman çalışma alanlarında ulaşılabilir olmalıdır.

 

Kişisel koruyucu ekipman kullanımı konusunda çalışanlara eğitim verilmelidir.

 

Tıbbi cihazların yönetimine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

15

Tıbbi cihazların bölüm bazında envanteri  bulunmalıdır.

 

Tıbbi cihazların bakım, onarım, ölçme, ayar ve kalibrasyonlarına yönelik plan bulunmalı,

 

o Plan dahilinde cihazların ölçme, ayar ve kalibrasyonları yapılmalıdır.

 

Kalibrasyonu yapılan cihazların kalibrasyon etiketi bulunmalıdır. Etikette;

 

o Kalibrasyonu yapan firmanın adı,

 

o Kalibrasyon tarihi,

 

o Geçerlilik süresi,

 

o Sertifika numarası bulunmalıdır.

 

Hastanenin temizliğine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

15

Bölüm bazında temizlik planı bulunmalıdır.

 

Risk düzeylerine göre temizlik kuralları belirlenmelidir.

 

Temizlik malzemeleri ve malzemelerin kullanımı ile ilgili kurallar belirlenmelidir.

 

Tüm kapalı ve açık alanların temizlikleri kontrol edilmelidir.

 

o Kontrol aralıkları,

 

o Kontrol sorumluları belirlenmelidir.

 

Kişisel temizlik alanlarına yönelik düzenleme yapılmalıdır.

15

Kişisel temizlik alanlarının kapıları dışarı doğru açılmalıdır.

 

Kişisel temizlik alanlarının temizliği sağlanmalıdır.

 

Kişisel temizlik alanlarında temizlik malzemeleri bulundurulmalı,

 

o Sıvı sabun, kâğıt havlu, tuvalet kâğıdı ve poşetli çöp kutusu bulundurulmalıdır.

 

Sıvı sabun kaplarının üstüne ekleme yapılmamalı,

 

o Boşalan sabunluk yıkanıp iyice kurutulduktan sonra tekrar doldurulmalıdır.

 

Hasta mahremiyetini sağlamaya yönelik düzenlemeler bulunmalıdır.

10

El hijyenini sağlamaya yönelik malzeme bulunmalıdır. 

15

Sağlık hizmeti sunulan alanlarda alkol bazlı el antiseptikleri bulunmalıdır.

 

Atıkların kaynağında ayrıştırılmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır.

15

Her bölüm için atıklar belirlenmelidir.

 

Uygun atık kutuları kullanılmalıdır.