2 HASTA BAKIM HİZMETLERİ


KURUMSAL HİZMET YÖNETİMİ

 

HASTA BAKIM HİZMETLERİ

65

Hastanın/hasta yakınının bölüme uyumu sağlanmalıdır.

15

Hastanın bölüme kabulünde hasta/hasta yakını;

 

o Kahvaltı ve yemek saatleri,

 

o Hasta ve yakınının uyması gereken kuralları,

 

o Ziyaret saatleri ve kuralları,

 

o Telefon kullanımı,

 

o Tuvalet-banyo kullanımı,

 

o Hemşire çağrı sistemi kullanımı,

 

o Hekimin günlük vizitleri konularında bilgilendirilmelidir.

 

Hastaya hizmet verecek olan bölüm çalışanları hasta/hasta yakınına kendini tanıtmalıdır. 

 

Hastanın bölüme kabulünde genel durumu değerlendirilmelidir.

15

Hastanın genel durumu fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden değerlendirilmelidir.

 

Hasta gereksinimleri doğrultusunda hemşire bakım planı düzenlenmelidir.

15

Hemşire bakım planı hekim tedavi planı ile koordineli olmalıdır.

 

Hemşire bakım planına;

 

o Hastanın bakım gereksinimleri,

 

o Bakım gereksinimlerine yönelik hedefler,

 

o Bakım gereksinimlerine yönelik uygulamalar,

 

o Uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi kayıt edilmelidir. 

 

Hemşire nöbet teslimlerine yönelik düzenleme yapılmalıdır. 

10

Nöbet teslimleri,

 

o Nöbeti devreden ve devralan hemşireler arasında yapılmalı,

 

o Önce deskte, sonra hasta başında yapılmalı,

 

o Hasta bakım sürecindeki bilgileri kapsamalıdır.

 

Hasta/hasta yakınları hastanın genel durumu ve tedavi süreci hakkında hekim tarafından bilgilendirilmelidir.

10