3 ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE ÖNLENMESİ


KURUMSAL HİZMET YÖNETİMİ

 

ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE ÖNLENMESİ

105

Hastanenin tüm bölümlerini kapsayan enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır.

5

Yazılı düzenlemede;

 

o Enfeksiyon Kontrol Komitesi (EKK)’nin sorumluları,

 

o EKK’nin tanımı ve çalışma alanları,

 

o Sürveyansın kapsamı,

 

o İzolasyon önlemleri,

 

o Eğitim programları yer almalıdır. 

 

Hastane enfeksiyonlarının sürveyansına yönelik düzenleme yapılmalıdır.

15

Hastane enfeksiyonlarının rutin sürveyansı yapılmalıdır.

 

Sürveyans sonuçları Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı'na (UHESA) kayıt edilmelidir.

 

Sürveyans sonuçlarına göre bölüm bazında düzeltici ve önleyici faaliyetler başlatılmalıdır. 

 

Üç ayda bir bölüm bazında hastane enfeksiyon hızları, etkenleri ve direnç paternlerini içeren sürveyans raporu hazırlanmalıdır.

 

Sürveyans raporları üst yönetim ve ilgili bölümle paylaşılmalıdır.

 

İzolasyon önlemleriyle ilgili düzenleme yapılmalıdır.

15

Enfekte veya kolonize hastalara yönelik izolasyon önlemleri alınmalıdır.  

 

İzolasyon odasının giriş kapısında uygulanan izolasyon yöntemini gösteren bir tanımlayıcı bulunmalıdır.

 

o Solunum izolasyonunda sarı yaprak,

 

o Damlacık izolasyonunda mavi çiçek,

 

o Temas izolasyonunda kırmızı yıldız tanımlayıcıları kullanılmalıdır.

 

Antibiyotik kullanımına yönelik düzenlemeler yapılmalıdır.

15

Antibiyotik kontrol ekibi oluşturulmalı, 

 

o Antibiyotik kontrol ekibinde; Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı, Cerrahi Branşlardan bir uzman, Pediatri Uzmanı ve Eczacı bulunmalıdır.

 

Antibiyotik Kontrol Ekibi tarafından "Antibiyotik Kullanım Kontrolü ve Antibiyotik Profilaksi Rehberi" hazırlanmalıdır.

 

El hijyenini sağlamaya yönelik eğitim programı hazırlanmalıdır. 

20

Yılda en az bir kez çalışanlara eğitim verilmeli,

 

o Eğitimler meslek gruplarına göre düzenlenmelidir.

 

El hijyeni eğitimi; 

 

o El hijyeninin önemi,

 

o El hijyeni endikasyonları,

 

o El hijyeni sağlama yöntemleri,

 

o Eldiven kullanımı ile ilgili kuralları,

 

o El antiseptikleri ile ilgili genel bilgileri,

 

o Alkol bazlı el antiseptikleri ile ilgili alınması gereken güvenlik önlemleri konularını kapsamalıdır.

 

Çalışanlara hastane bilgi sistemi üzerinden el hijyenini hatırlatan uyarıcı mesajlar gönderilmelidir.

 

El hijyenini sağlamaya yönelik malzeme bulunmalıdır. 

15

Sağlık hizmeti sunulan alanlarda alkol bazlı el antiseptikleri bulunmalıdır.

 

Her yatak başında alkol bazlı el antiseptik solüsyonları bulunmalıdır. 

 

El hijyeni uyumunun değerlendirilmesine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

20

El antiseptik solüsyonu iç istemleri her bölüm için düzenli olarak üç ayda bir takip edilmeli,

 

o Bölümlerde el antiseptik solüsyonlarının yeterli kullanılmadığı tespit edildiğinde iyileştirme faaliyetleri yapılmalıdır.

 

“5 Endikasyon Kuralı Gözlem Formu” ile çalışanlar üzerinde haberli gözlem yapılmalı,

 

o Gözlemler her üç ayda bir yapılmalı,

 

o Gözlemler asgari yoğun bakım ve kliniklerde yapılmalı,

 

o Gözlemler yoğun bakımlarda sağlık çalışanlarının tamamını kliniklerde ise en az %10’unu kapsamalıdır.