4 TESİS YÖNETİMİ


KURUMSAL HİZMET YÖNETİMİ

 

TESİS YÖNETİMİ

140

Bina turları yapılmalıdır.

15

Bina turlarında hastanedeki fiziksel durum ve işleyiş ile ilgili aksaklıklar tespit edilmelidir.

 

Bina turları tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite yönetim direktörü ve teknik işler sorumlusunun yer aldığı bir ekip tarafından yapılmalıdır.

 

En az 3 ayda bir yapılmalıdır.

 

Tespit edilen aksaklıklara yönelik düzeltici önleyici faaliyet başlatılmalıdır.

 

Hasta ve çalışanların can ve mal güvenliğini sağlamaya yönelik düzenleme yapılmalıdır.

10

Hastanede 24 saat güvenlik hizmeti verilmelidir.

 

Hastane genel kullanım alanları güvenlik kamerası ile izlenmeli,

 

o Güvenlik kamerası kayıtları en az 6 ay süreyle saklanmalıdır.  

 

Çevre düzenlemesi yapılmalıdır.

10

Hastane bahçesinde oturma alanları bulunmalıdır.

 

Araç giriş-çıkışının kontrollü olmasını sağlayan bir düzenleme bulunmalıdır.

 

Çalışanlar ve hastaların kullanımı için otopark bulunmalıdır.

 

o   Araç park alanları çizgilerle belirlenmiş olmalıdır.

 

Tesis kaynaklı düşmeleri engellemek için önlemler alınmalıdır.

10

Tesis kaynaklı düşme olaylarını engellemek için;

 

o   Merdivenlerde korkuluk bulunmalı,

 

o   Alçak tavan uyarıları bulunmalı,

 

o   Islak zemin uyarı levhaları kullanılmalı,

 

o   Zemindeki engellere karşı önlemler alınmalıdır. 

 

Tesis kaynaklı düşme olayları kalite yönetim birimine bildirilmelidir.

 

Hastanede su, elektrik enerjisi ve medikal gaz hizmetleri kesintisiz olarak verilmelidir.

15

İçme suyu, elektrik enerjisi ve medikal gaz hizmetleri kesintisiz olarak sunulmalı,

 

o   Bu hizmetlerin kesintiye uğraması durumunda diğer alternatiflerin ihtiyacı karşılama kapasiteleri belirlenmeli,

 

o   Gerektiğinde bu hizmetlerin hangi yolla temin edileceği planlanmalıdır.

 

Asansörlerin güvenli kullanımına yönelik düzenleme yapılmalıdır.

15

Asansör kullanım uygunluk belgesi bulunmalıdır.

 

Asansörlerde yardım çağrı sistemi bulunmalıdır.

 

Asansörlerde engellilere yönelik düzenleme yapılmalıdır.

 

Asansör bakımları aylık olarak ve gerektiğinde yapılmalıdır.

 

Havalandırma sisteminin kontrolü ve bakımına yönelik düzenleme yapılmalıdır.

15

Merkezi havalandırma sisteminin ve klimaların bakım ve kontrolü yapılmalıdır.

 

Elektrik sistemlerinin güvenli kullanımına yönelik düzenleme yapılmalıdır.

15

Hastane trafolarının periyodik bakımı ve kontrolü yapılmalıdır.

 

Jeneratörlerin ruhsatı olmalıdır.

 

Jeneratörlerin;

 

o   Günlük kontrolü,

 

o   3 aylık, 6 aylık ve yıllık bakımları yapılmalıdır.

 

Kesintisiz güç kaynağına (UPS) bağlı prizler tanımlanmalıdır.

 

Prizler sabitlenmiş olmalıdır.

 

Çocuk servislerinde priz koruması olmalıdır.

 

Su depolarının güvenli kullanımına yönelik düzenleme yapılmalıdır.

15

Su depoları çelikten veya betondan olmalı,

 

o  Beton yapıdaki su depolarının yüzeyi kolay temizlenebilir özellikte olmalı ve sızdırmaz malzemeden yapılmış olmalıdır.

 

Su depolarının periyodik bakımı yapılmalıdır.

 

o   Su depoları yılda en az bir kez boşaltılarak temizlenmeli,

 

o   Depolardan yılda en az iki defa su numuneleri alınarak bakteriyolojik ve kimyasal analizleri yaptırılmalıdır.

 

Haftalık klor ölçümleri yapılmalıdır.

 

Medikal gaz sistemlerine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

10

Medikal gaz sistemlerinin bakım ve kontrolleri yapılmalıdır.

 

Sıkıştırılmış gaz konteynırlarına yönelik düzenleme yapılmalıdır.

10

Sıkıştırılmış gaz konteynırları sabitlenmiş olmalıdır.

 

Üretici firma tarafından hastaneye teslim edilen sıkıştırılmış gaz konteynırlarının sertifikası bulunmalıdır.

 

Kontrolleri yapılmalıdır.