5 ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ


KURUMSAL HİZMET YÖNETİMİ

 

ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ

85

Acil durum ve afet planı oluşturulmalıdır.

10

Acil durum ve afet planı;

 

o Koruyucu önlemleri,

 

o Kontrolü,

 

o Erken teşhis ve tespiti, 

 

o Tesisin tahliyesini,

 

o Kullanılacak alternatif alanları,

 

o Kullanılacak malzemelerin teminini,

 

o İşbirliği yapılacak kurumlarla organizasyonu kapsamalıdır.

 

Plana ilişkin görevlendirmeler yapılmalı,

 

o  Acil durumda görev alacak çalışanlar yedekleri ile birlikte belirlenmeli,

 

▪ Sorumluluklar belirlenmelidir.

 

Acil durum yönetimine yönelik eğitim verilmelidir.

10

Acil durumda görev alacak çalışanlara acil durum planına yönelik eğitim verilmelidir.

 

Tüm hastane çalışanlarına;

 

o Yangın söndürücüleri ve hortumlarının kullanımına yönelik uygulamalı eğitim verilmelidir.

 

Çalışanların katılımı ile yılda en az bir kez tatbikat yapılmalıdır.

 

o Tesis tahliye tatbikatı yılda en az bir kez yapılmalıdır.

 

▪Tesis tahliye tatbikatı; yoğun bakım ve psikiyatri klinik/servis tahliyesini de kapsamalıdır. 

 

o Yangın tatbikatı yılda en az bir kez yapılmalıdır.

 

o Tatbikatların görüntü kayıtları bulunmalıdır.

 

o Tatbikat raporu hazırlanmalıdır.

 

o Tatbikat raporuna göre gerektiğinde düzeltici ve önleyici faaliyet başlatılmalıdır.

 

Depreme yönelik düzenleme yapılmalıdır.

10

Birinci ve ikinci deprem bölgesinde bulunan hastaneler “Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması (YOTA)” uygulaması yapmalıdır.

 

Acil çıkışlara yönelik düzenleme bulunmalıdır. 

15

Acil çıkış levhaları bulunmalı,

 

o Acil çıkış levhaları, karanlıkta görülebilecek özellikte olmalı,

 

o Levhalar, hastanenin her noktasından çıkışlara ulaştıracak şekilde yerleştirilmeli,

 

o Diğer işaret ve levhalar çıkış levhalarının görülmesini engellememelidir.  

 

Acil çıkışlara yönelik düzenleme yapılmalı,

 

o Hastane krokilerinde acil çıkışlar gösterilmeli,

 

o Acil çıkışlarda herhangi bir engel bulunmamalı,

 

o Acil çıkış kapıları içeriden panik barlı olmalı,

 

o Acil çıkış merdivenlerinde elektrik kesildiğinde devreye giren acil aydınlatma lambaları bulunmalı,

 

o Hastaların acil çıkış merdivenlerinden transferini sağlayacak nitelikte sedye bulunmalıdır. 

 

Acil durum erken uyarı sistemi bulunmalıdır.

10

Acil durum erken uyarı sisteminde ses ve ışık uyaranları kullanılmalıdır.

 

Sistem kesintisiz güç kaynağına bağlı olarak çalışmalıdır.

 

Sistemin bakım ve kontrolleri yapılmalıdır.

 

Yangın algılama sistemi bulunmalıdır.

10

Yangın algılama sistemi;

 

o Hastanenin tüm alanlarında bulunmalı,

 

o Adreslenebilir olmalı,

 

o Kesintisiz güç kaynağına bağlı olarak çalışmalıdır.

 

Yangın algılama sistemlerinin bakım ve kontrolleri yapılmalıdır.

 

Yangın söndürücülerine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

10

Hastane krokilerinde yangın söndürücüleri gösteren işaretlemeler bulunmalıdır.

 

Yangın söndürücüler duvara sabitlenmiş bir şekilde bulunmalıdır.

 

Otoparklarda, depolarda, tesisat dairelerinde ve benzeri yerlerde tekerlekli tip yangın söndürme tüpü bulunmalıdır.

 

Yangın Söndürme tüplerinin;

 

o Kontrolü yapılmalı, 

 

o Genel bakımları yapılmalı,

 

o Toz değişimi yapılmalıdır.

 

Yangın dolabı içindeki ekipman çalışır durumda olmalıdır.

 

o Yangın hortumu hasarsız olmalı,

 

o Yangın hortumu çekildiğinde kolayca gelmeli,

 

o Vanalar kolayca açılmalıdır.

 

Bina çatılarında yangına karşı önlemler alınmalıdır.

10

Çatılar belirli aralıklarda temizlenmelidir.

 

Yangına sebebiyet verecek hiçbir malzeme ve ekipman bulunmamalıdır.

 

Elektrik aksamının yalıtımları olmalıdır.