7 STOK YÖNETİMİ


KURUMSAL HİZMET YÖNETİMİ

 

STOK YÖNETİMİ

55

İlaç, anestezik ajan, kit, kalibratör, kontrol serumları ve malzemelerin takibi yapılmalıdır.

15

İlaç, anestezik ajan, kit, kalibratör, kontrol serumları ve malzemelerin stok takibi HBYS üzerinden yapılmalı,

 

o İlaç, anestezik ajan, kit, kalibratör, kontrol serumları ve malzemelerin minimum stok seviyesi, kritik stok seviyesi,  maksimum stok seviyesi belirlenmeli,

 

o Minimum, kritik ve maksimum stok seviyeleri HBYS’de takip edilmeli,

 

o Belirlenen seviyelerde sapma olması durumunda HBYS’de uyarıcı düzenleme bulunmalıdır.

 

İlaç, anestezik ajan, kit, kalibratör, kontrol serumları ve malzemelerin miatları HBYS üzerinden takip edilmeli,

 

o Miadı yaklaşan ilaç, anestezik ajan, kit ve malzemelere yönelik HBYS’de uyarıcı bir düzenleme bulunmalıdır. 

 

Depoda bulunan malzemelerin yerleştirilmesine yönelik düzenleme yapılmalıdır. 

10

Malzemelerin yerleşim yerini gösteren yerleşim planları bulunmalıdır.

 

Depolarda hemzemin yerleştirme yapılmamalıdır.

 

İstifleme tavandan en az 40 cm aşağıda olmalıdır.

 

Malzemenin cinsine göre uygun yerleştirme yapılmalıdır.

 

Deponun koşullarına göre oluşabilecek risklere yönelik düzenleme yapılmalıdır.

10

Deponun koşullarına göre riskler tanımlanmalıdır.

 

Risklere yönelik koruyucu önlemler alınmalıdır.

 

Depoda sıcaklık ve nem takibi yapılmalıdır.

10

Depolarda bulunan malzemenin niteliğine göre sıcaklık ve nem takibi yapılmalıdır.

 

Depoda bulunan buzdolaplarının sıcaklık ölçümleri yapılmalıdır.

 

Tehlikeli maddelerin yönetimine yönelik düzenleme yapılmalıdır. 

10

Tehlikeli maddelerin yönetimine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme;

 

o Tehlikeli maddelerin güvenli taşınması, depolanması ve kullanılmasını,

 

o Tehlikeli maddelerin dökülmesi ve maddelere maruz kalma durumunda yapılması gerekenleri kapsamalıdır.

 

Kullanılan tehlikeli maddelerin envanteri oluşturulmalıdır. Envanterde; 

 

o Tehlikeli maddenin;

 

▪İsmi, markası, etken maddesi, tipi (toz, kristal vs), kullanım şekli ve miadını,

 

▪Saklama koşullarını,

 

▪Etkileşime girdiği maddeleri,

 

▪Temas halinde yapılacakları,

 

▪Kullanıldığı ve depolandığı yerleri,

 

▪Taşıma şeklini,

 

▪İmha yöntemlerini,

 

▪Tehlikeli madde sınıfını gösteren simgelerini kapsamalıdır.

 

o Envanter depoda ve kullanım alanında bulunmalıdır. 

 

Kimyasal maddenin adı ve tehlikeli madde sınıfını gösteren simge belirtilerek etiketlenmelidir.

 

Kullanıcılara tehlikeli madde sınıfını gösteren simgeler hakkında eğitim verilmelidir.