8 ATIK YÖNETİMİ


KURUMSAL HİZMET YÖNETİMİ

 

ATIK YÖNETİMİ

50

Atık yönetimine yönelik düzenleme yapılmalıdır. 

15

Bu düzenleme;

 

o Üretilen atık çeşitlerini,

 

o Atıkların kaynağında ayrıştırılmasını,

 

o Üretilen atık miktarının azaltılmasını,

 

o Atıkların usulüne uygun olarak toplanmasını ve taşınmasını,

 

o Atıkları taşımada kullanılacak ekipmanı,

 

o Toplama ekipmanının temizliğini ve dezenfeksiyonunu,

 

o Geçici depolama alanlarının kullanımı ve atıkların depolanması ile ilgili kuralları,

 

o Geçici depolama alanlarının temizliği ve dezenfeksiyon kuralları,

 

o Lisanslı atık taşıyıcılarına teslim edilmesini,

 

o Atıkların toplanması ve taşınması sırasında oluşabilecek kazalara karşı alınacak önlemleri ve kaza durumunda yapılacak işlemleri,

 

o Atık yönetimi sürecinde yer alan sorumluları kapsamalıdır. 

 

Geçici depolama alanları oluşturulmalıdır.

10

Tıbbi ve evsel atık depoları bulunmalıdır.

 

Diğer atıklar için depolama alanları bulunmalıdır. Diğer atıklar;

 

o   Tehlikeli atıkları,

 

o   Cam, kağıt ve ambalaj atıkları,

 

o   Bitkisel yağ atıkları,

 

o   Pil/akümülatör,

 

o   Floresan lamba atıklarını kapsar.

 

Geçici depolama alanlarının temizliği yapılmalıdır

 

Atık yönetimi konusunda çalışanlara eğitim verilmelidir.

10

Atıkların kaynağında ayrıştırılmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır.

15

Her bölüm için atıklar belirlenmelidir.

 

Uygun atık kutuları kullanılmalıdır.