Bilgi İşlem Merkezi


VAKFIKEBİR DEVLET HASTANESİ

BİLGİ İŞLEM HİZMETLERİ

 

         Sağlık hizmetlerinin sunumu, hastanın sağlık kuruluşuna müracaatıyla başlayıp, tetkik ve tedavi sürecine, oradan da sunulan sağlık hizmeti bedelinin direkt veya sosyal güvenlik kuruluşları vasıtasıyla ödenmesine kadar içinde birçok aşamayı barındıran dinamik ve bir o kadar da karmaşık bir süreçtir.
 
İnsan hayatının temel yapıtaşı olan sağlığın korunması ve sağlıklı bir hayatın sürdürülebilmesi için vazgeçilmez kurumlar olan hastanelerde verilen sağlık hizmetlerinde kaliteyi maksimum düzeye çıkarabilmek, hataları minimize edebilmek ve maliyetleri makul seviyelerde tutabilmek için bilgi teknolojilerine ihtiyaç duyulmaktadır.
 
Hastanelerde sunulan hizmetin kalitesinin arttırılmasının yanında, hizmetin aksamadan sürdürebilmesi için kurum dahilinde düzgün işleyen entegre bir sistemin mevcudiyeti ile mümkündür.

 

Hastanemizde; *Hasta Kayıt/ Kabul* *Vezne* *Acil Servis* *Poliklinik* *Laboratuvar* *Radyoloji*  *Ameliyathane* *Eczane* *Sağlık Kurulu* *İstatistik ve Resmi Rapor İşlemleri*  *Döner Sermaye, Faturalama, Muhasebe* *Ayniyat İşlemleri* *Eğitim Birimi *   *Kan Merkezi* *Arşiv* *Klinikler*   gibi birçok birimler en iyi şekilde hizmet vermektedir.

Vakfıkebir Devlet Hastanesi Bilgi İşlem Merkezi 2 teknik personeli ile 24 saat kesintisiz otomasyon ve internet hizmetleri verilmektedir