Personel Özlük Birimi


Çalışan Personeller

 

  • Köksal KALYONCU-Şef
  • Hasan SAĞLAM-Veri Hazırlama
  • Hacer BÜLBÜL-Veri Hazırlama
  • Mustafa İPEK-Hizmetli

 

 

  •  Hastane personeli ile ilgili her türlü işlemleri yürütür. (İzin, mal beyanları, sağlık karnesi,  sicil raporları, terfi, göreve başlama ve görevden ayrılma, nakil, emeklilik, istifa, ölüm vs. gibi) Bu işlemleri ilgili birimlere/kurumlara yazılı olarak bildirir, takibini ve yazışmalarını yapar. Kurum içinden veya dışından gelen-giden genel yazıların yazışmalarını yürütür. Yapılan tüm işlemleri dosyalayarak saklar.