Kalite Yonetim Birimi


Çalışan Personel

 

 • Nilüfer ALBAYRAK KOYUN-Kalide Yönetim Direktörü
 • Asiye DOĞAN- Hemşire

 

 • Hastanemiz; T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan Sağlıkta Hizmet Kalite Standartlarına göre Kalite Yönetim Birimini oluşturmuş ve çalışmalarını bu doğrultuda sürdürmektedir

 

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ OLARAK
 

 • SHKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.
 • Bölüm hedeflerine yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirir.
 • Öz değerlendirmeleri yönetir.
 • Hasta ve çalışan anket sonuçlarını değerlendirir.
 • SHKS çerçevesinde hazırlanan; yazılı düzenlemeleri kontrol eder, yazılı düzenlemelerin revizyonunu takip eder.
 • Hizmet sunumuna yönelik istatistikî bilgileri değerlendirir.
 • Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.
 • Güvenlik Raporlama Bildirim Formlarını takip eder ve ilgili komitelere bildirir.
 • Sağlıkta Hizmet  Kalite Standartları kapsamında belirlenen İndikatörleri takip eder ve analizlerini yapar.

      SHKS çerçevesinde hazırlanan;

 

 • Yazılı düzenlemeleri kontrol etmek,
 • Yazılı düzenlemelerin revizyonunu takip etmek,
 • Hizmet sunumuna yönelik istatistikî bilgileri değerlendirmek,
 • SHKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılarak görevlerini sürdürmektedir.

Bu bağlamda Sağlıkta Hizmet Kalite Standartlarında yer alan tüm bölümlerin bölüm kalite sorumluları belirlenmiş ve faaliyetler bu yönde sürdürülmektedir.