Eşlerde Kan Uyuşmazlığının Ne Demek Olduğunu Biliyor Musunuz?


Eşlerde Kan Uyuşmazlığının Ne Demek Olduğunu Biliyor Musunuz?
Anne RH negatif (-), baba RH pozitif (+) kan taşıyorsa eşler arasında kan uyuşmazlığı vardır.
Bu eşlerin genelde ilk bebeklerinde sorun oluşmaz. Eğer ilk doğumdan sonra anneye
koruyucu aşı (rhogam, Anti D) yapılmazsa ikinci bebeklerinde sorun oluşabilir.

Bunu engellemek için kan uyuşmazlığı olan çiftlerin her doğumdan sonra bebeklerinin kan tetkikleri yapılır. Bebek Rh (+) kan taşıyorsa anneye koruyucu aşı uygulanır. Eğer ilk doğumdan sonra anneye koruyucu aşı
Eğer ilk doğumdan sonra anneye koruyucu aşı (rhogam, anti D) yapılmazsa ikinci bebeklerinde sorun oluşabilir.

Bunu engellemek için kan uyuşmazlığı olan çiftlerin her doğumdan sonra bebeklerinin kan tetkikleri yapılır. Bebek RH pozitif(+)kan taşıyorsa anneye koruyucu aşı uygulanır.